Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / / AutoSchadePlan

AutoSchadePlan

Wat is jouw talent? Wij helpen jou met het afwikkelen van jouw autoschade en behartigen jouwe belangen. Meer dan 25 jaar ervaring! AutoSchadePlan is voor iedereen die een auto heeft, particulieren, bedrijven, ZZP-ers, leasemaatschappijen.

Sharing is caring

Openingstijden

Maandag 8.00 uur – 18.00
Dinsdag 8.00 uur – 18.00
Woensdag 8.00 uur – 18.00
Donderdag 8.00 uur – 18.00
Vrijdag 8.00 uur – 18.00
Zaterdag 9.00 uur – 13.00
Zondag Gesloten

Adres

Straat Mercuriusweg 27
Postcode 2741 TB
Stad Waddinxveen
Telefoon 085-0160670
Email [email protected]
SocialMedia
Diensten Autoschade | Schadebemiddelingen | Waarborgfonds | Schadeherstel | Schadeformulier | Schademelding | Eigen risico | |

Autoschade bemiddeling

Gelukkig gebeurd het niet elke dag maar als er een schade aan de auto ontstaat moet je in de meeste gevallen wel iets doen. En wat moet je doen? En wat juist niet? En wat zijn de gevolgen als ik iets doe of laat? Die vragen zijn al wat lastiger te beantwoorden voor de meeste auto eigenaren. AutoSchadePlan helpt niet alleen bij deze vragen maar neemt de gehele afwikkeling over en kijkt daarbij naar JOUW belangen. Wij zijn onafhankelijk en zijn er dus alleen voor jou.

Waarom schakel je AutoSchadePlan in:

De belangrijkste reden is dat wij bij elke schade inventariseren wat voor jou de beste oplossing is. Elke schade is anders en elke schade (schadeafhandeling) bekijken we ook vanuit de klant.

- Welke vergoedingen zijn er?
- Is er een aansprakelijke partij die de schade vergoed?
- Wat is de beste manier om de auto te repareren?
- Kan er gebruik gemaakt worden van een alternatieve herstelmethode?
- Welke kosten zijn er buiten de herstelkosten van de auto?

En mijn verzekeraar dan?

Natuurlijk is een schade ook aan te melden bij jouw verzekeraar. Elke verzekeraar is in staat om jouw schade af te wikkelen. Echter een verzekeraar zal de schadelast van de maatschappij willen beperken. Een belangrijk onderdeel hiervan is de tijd dat de medewerker aan het dossier werkt en een ander deel is dat elke verzekeraar winst wil maken. Een verzekeraar/verzekering zal de schade dus gebaat zijn bij een korte doorlooptijd en lage kosten. Dan zou het voor kunnen komen dat er kosten zijn die voor u te verhalen zijn maar doordat ú er niet om heeft gevraagd niet uitgekeerd worden. AutoSchadePlan maakt van elke schade een stappenplan en één van deze stappen is het inventariseren van alle kosten die bij een schade worden gemaakt. Hierna gaan wij kijken of en welke kosten er kunnen worden verhaald.

Stappenplan

Om te zorgen dat er bij het afwikkelen van een schade geen zaken worden vergeten of overgeslagen werkt AutoSchadePlan met een 7 stappenplan. Elke stap geeft een deel proces aan en kan niet worden overgeslagen.

Stap 1 Schademelding
Dit is het begin van het proces en het juist invullen van de gegevens in combinatie met de juiste informatie zorgt niet alleen voor een snelle afwikkeling maar zeker ook voor een correcte afwikkeling. Bijv. het vergeten van een naam en telefoonnummer van de getuige kan nadelige gevolgen hebben voor het wel of niet verhaalbaar zijn van een schade.

Stap 2 Schuldvraag
Aan de hand van de bij stap 1 verzamelede gegevens wordt een indicatie gegeven of de schade verhaal baar is of niet. Uiteindelijk maakt de verzekeraar de beslissing of en wat er uit wordt gekeerd.

Stap 3 Schadebedrag
Hier benadrukken wij nogmaals de waarde van AutoSchadePlan. Wij maken samen met de bestuurder een overzicht van alle mogelijke schadekosten die betrekking hebben op deze autoschade. Dit is vaak meer dan alleen de schade aan de auto. Een expert zorgt voor de taxatie van de schade aan de auto.

Stap 4 Verhaal
AutoSchadePlan gaat aan de hand van de voorgaande 3 stappen een aansprakelijkheidstelling sturen naar de partij(en) die aansprakelijk zijn voor het ontstaan van deze schade. Zelfs als er geen tegenpartij bekend is kan AutoSchadePlan in een aantal gevallen de kosten geheel of gedeeltelijk verhalen.

Stap 5 Uitkering
AutoSchadePlan ziet er op toe dat, als de aansprakelijkheid is erkend, de uitkering zo snel mogelijk wordt overgemaakt. Dit bedrag wordt in de meeste gevallen overgemaakt aan AutoSchadePlan zodat ook het financiële gedeelte wordt overgenomen. Natuurlijk zorgen wij er dan voor dat de uitkering wordt overgemaakt naar de betroken partijen, bijvoorbeeld het schadeherstelbedrijf.

Stap 6 Herstel
De laatste twee stappen hebben te maken met het herstel van de auto. AutoSchadePlan maakt een afspraak en zorgt dat de auto wordt opgehaald voor herstel. Als u gebruik wilt maken van een vervangende auto regelt AutoSchadePlan dit ook voor u.

Stap 7 Aflevering
Als de auto is hersteld dan gaan wij langs om de auto te controleren. AutoSchadePlan controleert of het herstel is uitgevoerd zoals in het expertiserapport staat en of het herstel kwalitatief goed is uitgevoerd. Dan wordt er een afspraak gemaakt hoe en wanneer de aflevering plaats vind.

Specialisten

Bij het afwikkelen van een schade kan het nodig zijn een specialist in te schakelen. AutoSchadePlan werkt samen met een aantal specialisten die in bepaalde gevallen ingeschakeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een letseljurist die wij bij letsel in kunnen schakelen, of een advocaat die wij benaderen als er een geschil dreigt. Dus hoe gecompliceerd de schade of de gevolgen van een schade ook zijn AutoSchadePlan heeft altijd de juiste partijen direct bij de hand. - Letseljurist - Advocaat - Expertisedienst - Specialistische herstelbedrijven (bekleding, dashboard, uitdeuken zonder spuiten)

Diensten

AutoSchadePlan neemt de volledige afwikkeling over en wij gaan nog een stukje verder. Zeker voor bedrijven met meerdere auto’s leveren wij aanvullende diensten. Denk hierbij aan:
- Transport ( voor zover niet gedekt onder verzekering)
- Reinigen/poetsen
- Taxatie
- Schaderapportage bij wisseling berijder.
Maatwerk voor elke klant. Geen standaard pakketten waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van een deel van de diensten.

Workshops

Regelmatig geeft AutoSchadePlan workshops. Deze workshops dragen bij aan schadelastbeperking en worden op meerdere locaties gegeven, Daarnaast organiseren wij trainingen waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van autoschade.

- EHBA – de workshop Eerste Hulp Bij Autoschade is belangrijk voor onze gehele doelgroep. Bij deze workshop wordt stilgestaan bij de periode net na een ongeval tot het moment dat de schade wordt gemeld bij AutoSchadePlan.
o Wat moet ik doen?
o En wat mag ik niet doen?
o Welke gegevens zijn er nodig?
o Welke formulieren vul ik in en hoe?

Na het volgen van deze workshop weet u precies hoe te handelen direct na een ongeval.

- Berging – een kijkje in de keuken van een berger. Wat komt er kijken bij een berging? Hoe is de routing bij een ongeval? Kortom een interessante workshop die zeker veel antwoorden geeft op vragen die s[pelen bij veel automobilisten.
- Rijvaardigheidstrainingen – AutoSchadePlan organiseert regelmatig rijvaardigheidstraining die bijdragen aan een veiliger rijden. Deze trainingen zullen de schadelast positief beïnvloeden en de werknemer zekerder in het verkeer maken.

Afspraak maken?

Een autoschade afwikkelen is geen standaard proces, er komt meer bij kijken. Kan je een schade dan ook verkeerd afwikkelen? Daarop is het antwoord nee, want een schade zal hoe dan ook worden afgewikkeld met of zonder de juiste gegevens. De vraag die wij bij AutoSchadePlan stellen is. Hoe wikkelen we deze schade af rekening houdend met de belangen van de partij die schade lijdt? Zou jij wel eens een gesprek willen met AutoSchadePlan om jouw situatie onder de loep te nemen. Neem dan contact met ons op. Telefoon 085-0160670 of mail [email protected].